• Αγγλικα

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η αναπαρωγή και η δημοσίευση οποιοδήποτε υλικού δεν επιτρέπεται χωρίς την απαραίτητη έγγραφη άδεια.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ορθογραφικά και τυπογραφικά λάθη. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στις αλλαγές και στην αναβάθμιση των προϊόντων αλλά και περιεχομένου στα πλαίσια της διατήρησης της υψηλής ποιότητας και επαγγελματισμού.

Η βελτίωση των προϊόντων και της παροχής των υπηρεσιών αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα.