• Αγγλικα
super-market-kerkyra

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία Φ.ΚΑΖΙΑΝΗΣ Α.Ε. νοιάζεται για την ασφάλεια του καταναλωτή και η απαίτησή του για σταθερή και υψηλή ποιότητα, αποτελεί δέσμευση ευθύνης και κίνητρο για συνεχή βελτίωση.

Η εταιρεία πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα.

Εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005. Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει, επεξεργάζεται ή διαθέτει τρόφιμα ή ζωοτροφές, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει υλικά ή εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται: πρόληψη των κινδύνων, βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων, μείωση των απωλειών τεχνογνωσίας, αποτελεσματικός έλεγχος των αλλαγών (νέα διεργασία /προϊόν), βελτίωση των διατμηματικών σχέσεων και γενικότερα της εσωτερικής επικοινωνίας, ευελιξία.

Καθημερινά πραγματοποιούνται ποιοτικοί έλεγχοι σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης (παραλαβή, επεξεργασία, αποθήκευση, διανομή), οι οποίοι εξασφαλίζουν την εμπορία ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.

Η επιχείρηση πλαισιώνεται τέλος από ένα συνεχώς εκπαιδευόμενο προσωπικό στους κανόνες της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρέωση του και πρώτιστο μέλημα της εταιρείας.